Vill du bli aktiv i skolans elevråd?

En gång i månaden har vi elevråd. Elevrådet består av två elever från varje klass, som är valda av klasskamraterna. Den är uppdelad i 2 grupper: Grupp 1 ; FK- ÅK 3 och Grupp 2; åk 4-åk 9 Elevrådet möts ungefär 1 gång i månaden. Där diskuteras det olika saker som: önskemål från eleverna, saker