Ni har inte missat att vår egen bildhemsida finns på nätet?
Bildsidan är en del av bildundervisning och riktar sig i första hand till elever. Men föräldrar och kollegor som vill ha en inblick i undervisningen är också varmt välkomna. Besök bildhemsidan direkt genom att klicka här!